ChoregosSerdecznie zapraszamy na konferencję filozoficzno-teatralną, w ramach której wykłady wygłoszą dr Daniel Sobota (IFiS PAN), prof. Marek Magdziak (IF UWr) oraz dr Marcin Stabrowski (KLMN UWr), a prof. Krzysztof Boczkowski (AST) poprowadzi pokaz treningu aktorskiego.

23 listopada 2017, godz. 17:00
Czarna Sala, AST Wrocław, ul. Braniborska 59

Program:
– Daniel Sobota: Filozofia i teatr
– Marek Magdziak: Możliwość i naoczność – teatr jako narzędzie filozofii
– Marcin Stabrowski: O ascetycznym przeżywaniu świata. Husserl i Grotowski
przerwa
– Pokaz treningu aktorskiego w wykonaniu studentów II roku Wydziału Aktorskiego AST pod kierunkiem Krzysztofa Boczkowskiego (AST)

Prowadzenie konferencji:
Krzysztof Boczkowski i Bartłomiej Skowron