PiłatSerdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Piłatem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który wygłosi wykład:

Niepowściągliwość i słaba wola

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca o godzinie 18 w Panato Café

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzeniem do treści wykładu, a także do wysłuchania audycji radiowej, w której prof. Piłat rozmawia o impulsywności i nieopanowaniu.

Spotkanie to organizowane jest wspólnie z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.