Dotychczas w ramach Filozoficznych Wtorków…
 
 • W środę 22 maja 2019 r. dr Urszula Lisowska (Uniwersytet Wrocławski) wygłosiła  wykład Mniej niż prawda, więcej niż polityczna poprawność. Dwie koncepcje politycznej poprawności na przykładzie strajku nauczycieli
 • 24 kwietnia 2019 r. gościliśmy dr Joannę Malinowską (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) z wykładem Dlaczego widzimy to, w co wierzymy? O biologiczno-kulturowych uwarunkowaniach ludzkich procesów poznawczych

 • 21 marca 2919 r. dr hab. Artur Przybysławski (Uniwersytet Jagielloński) wygłosił wykład Koncepcja świadomości w filozofii buddyjskiej

 • 24 stycznia 2019 r. gościliśmy mgr. Mateusza Biernaczyka (IF UWr) z wykładem Czy warto być sceptykiem?

 

 • 30 listopada 2018 r. dr Wojciech Mackiewicz (UM Wrocław) wygłosił wykład pt. Heterotopie. Myślenie nieskończoności i doskonałości w „Des espaces autres” Michela Foucaulta.

 • 26 maja 2018 r. gościliśmy prof. Nuri Tınaza, który wygłosił wykład pt. Modernisation and secularism policies in the framework of religious education in modern Turkey.

 

 • 18 kwietnia 2018 r. wykład pt Pankomputacjonizm – naiwna metafizyka epoki komputerów? wygłosił prof. Paweł Polak (UPJPII, Kraków).

 

 • 26 lutego 2018 r. odbyło się drugie spotkanie filozoficzno-teatralne organizowane wspólnie przez zespół Filozoficznych Wtorków oraz wrocławską filię Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie pt. Teatr i filozofia. W ramach wydarzenia odbyły się Pokaz treningu aktorskiego (wstęp do performensu; realizacja wierszy haiku na podstawie wyobrażonego doświadczenia) w wykonaniu studentów pierwszego roku Wydziału Aktorskiego AST oraz panel dyskusyjny z udziałem dr Katarzyny Kuczyńskiej (WCDN, Wrocław), dr. Daniela Soboty (IFiS PAN, Warszawa) i dr. Piotra Martina (IF UWr).

 

 • 26 stycznia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Akademickim obyło się wspólne wspólne posiedzenie Salonu prof. Dudka i Filozoficznych Wtorków. Gościem spotkania był prof. dr hab. Marek Kuś (CFT PAN; PW), który wygłosił wykład: Przypadkowość w fizyce. Konsekwencje dla filozofii umysłu i świadomości?

 • 23 listopada 2017 r. współorganizowaliśmy konferencję filozoficzno-teatralną Filozofia i teatr, w ramach której wykłady wygłosili dr Daniel Sobota (Filozofia i teatr), prof. Marek Magdziak (Możliwość i naoczność – teatr jako narzędzie filozofii) oraz dr Marcin Stabrowski (O ascetycznym przeżywaniu świata. Husserl i Grotowski), natomiast prof. Krzysztof Boczkowski poprowadził pokaz treningu aktorskiego z udziałem studentów II roku wydziału aktorskiego AST.

 • 26 maja 2017 r. gościliśmy dr. Jakuba Jernajczyka z wykładem Filozoficzne Zoo i poznawcza rola obrazu

 • 20 kwietnia 2017 r. gościliśmy mgr. Antoniego Płoszczyńca, który wygłosił wykład Odmiany pojęcia sensu życia

 • 21 marca 2017 r. gościliśmy prof. Roberta Piłata, który wygłosił wykład Niepowściągliwość i słaba wola
 • 7 lutego 2017 r. gościliśmy dr. hab. Witolda Płotkę, który wygłosił wykład Po co fenomenologia? 

 • 30 stycznia 2017 r. gościliśmy prof. Adama Chmielewskiego, który wygłosił wykład Zygmunt Bauman: Etyk ponowoczesności

20170130_02_fw_ach_-DSC_9238-kopia

 • 21 grudnia 2017 r. dr Bartłomiej Skowron wygłosił wykład Czy i jak istnieje Google? O sposobie istnienia przedmiotów wirtualnych

 • 24 listopada 2016 r. gościliśmy dr. Marcina Koszowego, który wygłosił wykład Perswazyjna siła argumentów z autorytetu

 • 4 listopada 2016 r. gościliśmy prof. Adama Groblera z wykładem Patriotyzm bez zadęcia

grobler

 • 14 czerwca 2016 r. gościliśmy prof. Józefa Lubacza z wykładem Czy możliwa jest uniwersalna wiedza interdyscyplinarna?

1

 • 31 maja 2016 r. gościliśmy dr. Pawła Wróblewskiego z wykładem: Filozofia – matka wszystkich herezji?

fw_maj-4

 • 22 marca 2016 r. gościliśmy ks. dr. hab. Wojciecha Grygiela z wykładem: Teoria niezmienników: szansa dla teologii?

gryg

 • 19 stycznia 2016 r. gościliśmy prof. Jacka Aleksandra Prokopskiego z wykładem: Kobieta i mężczyzna w pismach Sørena Kierkegaarda

 • 12 grudnia 2015 r. gościliśmy dr. Michała Głowalę z wykładem:
  Zasada podwójnego skutku – filozoficzne podstawy i życiowe zastosowania

1456611_1287466834616802_6576886946853111035_n

 • 10 listopada 2015 r. gościliśmy prof. Roberta Piłata, który wygłosił wykład 
  O rozumnym kierowaniu sobą

12240032_1266863060010513_8834577426330350705_n

 • 22 października 2015 r. gościliśmy prof. Virginie Mamadouh z wykładem 
  Globalizing the city and the grassroots: Political geographies of urban movements and linguistic diversity

3

 • 29 września 2015 r. gościliśmy prof. Uwe Meixnera z wykładem 
  What Evil Must Be in Order to Exist?

 • 9 czerwca 2015 r. dr Marek Krajewski wygłosił wykład 
  Świat zbrodni i świat idei. Co ciekawego widzi w filozofii autor powieści kryminalnych?

mk-2-kopia

 • 26 maja 2015 r. odbyło się spotkanie z dr. Marcinem Stabrowskim pt. Etos Sarmacki

stab-kopia

 • 22 kwietnia 2015 r. dr Marek Woszczek wygłosił wykład 
  Wolna przyroda i metafizyka bez transcendencji

2-kopia

 • 24 marca 2015 r. dr Roland Zarzycki wygłosił wykład Etyka codzienności

 • 24 lutego 2015 r. prof. Marek Magdziak wygłosił wykład
  Metaetyka – proste pytania, trudne odpowiedzi

magdziak1

 • 20 stycznia 2015 r. gościliśmy dr. Tomasza Mazura z wykładem
  O współczesnym praktykowaniu stoicyzmu

mazur1

 • 16 grudnia 2014 r. gościliśmy dr hab. Iwonę Taranowicz z wykładem
  Czy nauka może się obyć bez wartości?

taranowicz2

 • 25 listopada 2014 r. gościliśmy dr. Sławomira Barcia z wykładem O etyce w zen

barc2

 • 21 października 2014 r. gościliśmy dr Monikę Małek z wykładem 
  Ulepszanie człowieka: O koncepcji 
  human enhancement

malek1

 • 10 czerwca 2014 r. gościliśmy dr. Andrzeja Lorczyka z wystąpieniem Odpowiedzialność etyka

lorczyk2

 • 28 maja 2014 r. odbyła się debata Obecność filozofii, w której udział wzięli autorzy artykułów specjalnego numeru czasopisma naukowego Studia Philosophica Wratislaviensia o tym samym tytule. Wśród panelistów znaleźli się: prof. dr hab. Adam Chmielewski, dr Michał Głowala, dr hab. Roman Konik, dr Bartłomiej Skowron oraz dr hab. Krzysztof Szlachcic.Wszystkie teksty z tomu Obecność Filozofii dostępne są na stronie pisma Studia Philosophica Wratislaviensia

debata1

 • 13 maja 2014 r. gościliśmy prof. dr. hab. Adama Chmielewskiego z wystąpieniem Etyka i polityka

chmielew1

 • 8 kwietnia 2014 r. gościliśmy dr hab. Małgorzatę Cebrat z wystąpieniem Odpowiedzialność GenEtyka

cerbat2

 • 4 marca 2014 r. gościliśmy dr hab. Marię Kostyszak z wystąpieniem
  Dynamika artykulacji praw przyszłych pokoleń – próba analizy metaetycznej
 • 11 lutego 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach naszej inicjatywy, na którym dr hab. Marek Magdziak przedstawił wykład Metaetyczne pytania o dobro