Filozoficzne Wtorki to wspólna inicjatywa Sekcji Metaetyki Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Fundacji 2BFair. Podstawowym celem organizowanych spotkań jest wspólne roztrząsanie kwestii filozoficznych, z naciskiem na zagadnienia etyczne i metaetyczne. Ważna jest dla nas także idea filozofii uprawianej poza strukturami akademickimi, wobec których, choć sami pozostajemy akademikami, jesteśmy w znacznej mierze krytyczni. Filozofia w ich ramach usypia i kostnieje…

W ramach organizowanych spotkań zapraszamy uczestników do wysłuchania krótkiego wystąpienia zaproszonego gościa, po czym zachęcamy ich do wzięcia udziału we wspólnej dyskusji. Spotykamy się zawsze w wybrany wtorek miesiąca w Panato Café.

Zespół Filozoficznych Wtorków:

mk-1

Mateusz Kotowski
Doktor filozofii, filozof nauki, tłumacz. Adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

Wojciech Mackiewicz  
Doktor filozofii, asystent w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Interesuje się najnowszymi trendami w filozofii kontynentalnej, zwłaszcza filozofią medycyny, estetyką, filozofią polityki.

Marek

Marek Magdziak
Doktor habilitowany filozofii, subdyscyplina logika, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, przewodniczący Sekcji Metaetyki PTE.

Bartek

Bartłomiej Skowron
Doktor filozofii, platonik, filozof matematyczny. Adiunkt z Zakładzie Filozofii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Ojciec dwójki dzieci. [www]

Roland

Roland Zarzycki
Doktor matematyki i doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor zwycięskiej aplikacji Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Współtwórca projektu PANATO, fundacji 2B Fair i innych inicjatyw społecznych. Publicysta, aktywista, wegetarianin.